Onder boomverzorging verstaan wij alle activiteiten die komen kijken bij het rooien, planten en onderhouden van allerlei bomen. Al deze werkzaamheden moeten door specialisten worden uitgevoerd om tot een goed resultaat te komen.

Door de jarenlange ervaring die door Marton van Beurden is opgebouwd beschikt het bedrijf inmiddels over de nodige kennis en kunde om alle werkzaamheden rondom uw bomen zorgvuldig uit te voeren.

In sommige gevallen is het verwijderen van bomen niet te vermijden: bijvoorbeeld als ze dood zijn, als ze gevaar opleveren voor de omgeving of als ze de verdere uitgroei van andere bomen in de weg staan. Het rooien, frezen en afvoeren van bomen en struiken zijn werkzaamheden die door ons uitgevoerd kunnen worden.